پرسش و پاسخ های مربوط به قتیل العبرات

تعداد: 1
پرسش: معنای قتیل العبرات

کد: 2100گروه: متفرقه
سلام منظور امام حسین (ع) از از این جمله چه می باشد: "انا قتیل العبرات" "من کشته اشکهایم" التماس دعا
هوالعلیم
قبلا توضیح داده شده است.