گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2107
تاریخ ثبت 1439/02/15
مفهوم توسل به ائمه اطهار

سلام علیکم. می گوییم توسل به ائمه اطهار کنید یعنی چه؟ به چه شکل باید باشد که صحیح باشد؟
هوالعلیم
توسّل یعنی آنان را واسطه و شفیع قرار دهیم و از روح و نفس آنان برای سعادت و فلاح نیرو بگیریم.