گروه پرسششبهات وپاسخ‌ها
کدرهگیری 2108
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مفهوم لقب سیّدالطائفتین


سلام علیکم.آقای حداد(رضوان اللَه تعالی علیه) به مرحوم حضرت علامه تهرانی(رضوان اللَه تعالی علیه) لقب سیدالطائفتین را دادند. در صورت امکان منظور چیست؟

هوالعلیم

مقصود ایشان تفوّق و برتری علمی و معرفتی است.