پرسش و پاسخ های مربوط به سیدالطائفتین

تعداد: 1
پرسش: مفهوم لقب سیدالطائفتین

کد: 2108گروه: شبهات وپاسخ‌ها
سلام علیکم.آقای حداد(رضوان اللَه تعالی علیه) به مرحوم حضرت علامه تهرانی(رضوان اللَه تعالی علیه) لقب سیدالطائفتین را دادند. در صورت امکان منظور چیست؟

هوالعلیم

مقصود ایشان تفوّق و برتری علمی و معرفتی است.