گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 2111
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقام و رتبه علامه طباطبایی

می خواستم بدانم نظر علامه طهرانی درباره حضرات آیات محمدحسن ومحمدحسین طباطبایی چه بوده مخصوصا اینکه آیا علامه طباطبایی بالاتر بوده اند یا برادر ایشان؟

هوالعلیم

تعیین مراتب تجرد و کمال اولیای الهی نفعی برای ما ندارد و این بنده مطلبی از مرحوم والد قدس سره نشنیدم.