گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 2116
تاریخ ثبت 1439/02/15
ملا عبدالرحمن جامی

سلام. اينكه فرموده ايد عبدالرحمن جامي از صوفيه و سني بوده است منظور اين است كه آدم بدي بوده است؟ آيا عارف و عالم و محب اهل بيت نبوده است؟
هو العلیم
خیر مرد بزرگی بوده است ولی دستش از حقیقت در مراتب بالا کوتاه بوده است.

موضوعات مرتبط

ملا عبد الرحمن جامی