گروه پرسشآداب مجالس
کدرهگیری 2145
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا


بفرماييد استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا عليه السلام چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
پرچم ایرادی ندارد ولی آن علاماتی که در هیأت صلیب می باشد حرام است.