پرسش و پاسخ های مربوط به عَلَم

تعداد: 1
پرسش: استفاده از علم در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا

کد: 2145گروه: آداب مجالس
بفرماييد استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا عليه السلام چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
پرچم ایرادی ندارد ولی آن علاماتی که در هیأت صلیب می باشد حرام است.