گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2165
تاریخ ثبت 1439/02/15
کف زدن در مجاس اهل البیت

سم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.آیا کف زدن در مجالس اهل بیت علیهم السلام اشکال شرعی دارد ؟آیا حرام است؟
هوالعلیم
خلاف شئون معصومین علیه السلام است و نباید انجام پذیرد.