پرسش و پاسخ های مربوط به کف زدن

تعداد: 3
پرسش: کف زدن در مجاس اهل البیت

کد: 2165گروه: آداب مجالس
سم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.آیا کف زدن در مجالس اهل بیت علیهم السلام اشکال شرعی دارد ؟آیا حرام است؟
هوالعلیم
خلاف شئون معصومین علیه السلام است و نباید انجام پذیرد.
پرسش: کیفیت سرور و حزن در مجالس اهل بیت علیهم السلام

کد: 2164گروه: آداب مجالس
كف زدن در مواليد ائمه علیهم السلام كه بصورت فايل هاي صوتي موجود است چه حكمي دارد
در فايلهاي صوتي همخواني مرد و زن چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
همخوانی مرد و زن حرام است. و کف زدن در موالید معصومین علیهم السلام مناسب نیست . چند سال پیش بنده در مجلسی مدعوّ بودم که بسیاری از علماء نیز حضور داشتند . صحبت از سرور و حزن مؤمنین در مراسم اعیاد و شهادات ائمه علیهم السلام به میان آمد، یکی از علماء که به رحمت خدا رفته است می گفت : باید در مراسم حزن امام علیه السلام ضجّه زد و در مراسم فرح و سرور آنها رقصید. بنده به ایشان عرض کردم شادی و سرور لزوماً مساوی با رقص و پایکوبی نیست بلکه این امر بسیار قبیح است و خود حضرات معصومین علیهم السلام قطعاً راضی به این مسئله نیستند و نیز ابراز تألم و ناراحتی مساوی با ضجّه و فریاد نیست ،و آنچه که در روایات و سیره ائمه علیهم السلام وارد است غیر از این می باشد.
پرسش: رقصیدن در مجالس عروسی و کف زدن در مجالس اهل بیت

کد: 2152گروه: آداب مجالس
بسم اللَه الرحمن الرحیم. سلام علیکم . امام صادق علیه السلام در طی حدیث شریف خود کف زدن را از عادات قوم لوط برشمرده اند، طبق این فرمایش کف زدن در مجالس ائمه و به کل در محافل مؤمنین چه توجیهی می یابد؟ و آیا رقص که طبق فرمایش بزرگان از امور لغو محسوب می شود، برای سالک که باید حدالمقدور از این امور اجتناب ورزد جایز می باشد؟ آیا این مسائل در محافل ائمه و بخصوص در بین عیالات ایشان هم در آن زمان وجود داشته است یا خیر؟ لطفاً شبهۀ این حقیر را در این دو مسئله که بشدت از آنها بیزارم رفع نمائید. متشکرم.
هوالعلیم
در مورد سؤال اول عرض می شود: در مجالس ائمه علیهم السلام خلاف شئون مجلس می باشد و نباید انجام شود. و اما در سایر مجالس مثل عروسی اشکالی ندارد و در زمان ائمّه هم چنین بوده است. و رقص در مجالس عروسی چنانچه موجب تحریک نشود و از حدّ عادی تجاوز نکند مانعی ندارد.