گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2184
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

انکار وحدت وجود ناشی از جهل می باشد


سلام اگر ممکن است وحدت وجود را از نظر فلسفه، عرفان و همچنین فقهایی که آن را باطل و حرام می دانند بفرمایید و مزایا و معایب هرکدام را بیان فرمایید. والسلام علی من التبع الهدی
هوالعلیم
حکم به بطلان وحدت وجود ناشی از جهل و عدم اطّلاع فرد به مبانی فلسفه است.