گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2188
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تعریف وحدت وجود


بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم

سؤال1: وحدت وجود چیست؟ لطفا با کلمات ساده و غیر فلسفی بیان کنید .

سؤال 2: مرجع تقلید همسرم قایلین به وحدت وجود را قبول ندارد آیا من وظیفه ای دارم که همسرم را در این مورد توضیحاتی بدهم و در مورد اینکه مرجع تقلید خود را عوض کنند ؟ همسرم در این موارد اطلاعاتی ندارند. والحمد لله کما هو اهله الهی و ربی من لی غیرک

هو العالم

1 وحدت وجود اینست که خداوند اصل و مبدأ در جهان است و هیچ موجودی از پیش خود موجود نشده است، این ساده ترین عبارتی است که می توان گفت. حال اگر فردی این مطلب را قبول ندارد باید به مطالعات و علوم خود بیافزاید.

2 نیازی به تغییر مرجع تقلید نیست بلکه خود مقلّد باید نسبت به مرجع خود اطمینان حاصل کند که او اعلم از سایر مجتهدین می باشد و ادراک او از معارف الهیّه بر سایرین ترجیح و برتری دارد و شما در این مورد تکلیفی ندارید.