گروه پرسشاخلاق وعرفان
کدرهگیری 2135
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

وحدت وجود


مشتی کوته فکر که دچار جمود فکری هستند، مسئله وحدت وجود را در برنامه "زاویه" که در شبکه 4 صدا و سیما در شبهای پنج شنبه پخش می شود، می کوبند. چرا آقا سید و شاگردان ایشان در مقابل ایشان پاسخی نمی دهند؟
هوالعلیم
پاسخ این مطالب در سخنان و نوشتارهای ما آمده است.