گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2189
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توجيه مذمت فلسفه در لسان روايات


حضرتعالي كه استاد فلسفه هستيد با اين رواياتي كه مذمت فلسفه كرده است چگونه كنار مي آييد؟ و آنها را توجيه مي كنيد؟
از جمله روايات آنكه در مستدرك وسائل از امام حسن عسگري در احوال مردم در آخر الزمان آمده است : علماؤهم شرار خلق اللَه علي وجه الارض يميلون الي فلسفه و التصوف
و روايات ديگر ...
هوالعلیم
فلسفه به معنای پرده برداشتن از رمز و راز هستی بر اساس برهان
.
چه مانعی دارد؟ مگر در قرآن دعوت به تدبّر در خلقت آسمانها نشده است وبرهان صدّیقین بر وحدت صانع در آیات اقامه نشده است؟ و این همه روایاتی که حل آنها جز با براهین فلسفی میسّر نمی باشد، وجود ندارند؟ اگر با فلسفه و برهان وحدت صانع شبهه ابن کمونه و امثال آن بر طرف شود با کدام فرع فقهی می توان به حلّ این معضلات پرداخت.
فلسفه و تصوفی که مورد مذمّت رهبران شرع قرار گرفته است آن مطالبی است که عدّه ای آنها را مقابل مبانی شریعت قرار می دهند و روح تعبّد و انقیاد را در قبال شرع انور از بین می برند و برای خود دکان و دستگاه درست می کنند.