گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2232
تاریخ ثبت 1439/02/15
گل بردن بر سر مزار

با عرض سلام حضور محترم حضرت آیة اللَه طهرانی
خواهشمندم بفرمایید چرا نباید هنگام تشییع جنازه روی مرده گل بگذاریم و همچنین بر سر مزار آن.
وعلت اینکه زن نباید در تشییع جنازه شرکت کند چیست؟
هوالعلیم
تشییع جنازه که در اسلام اینقدر مورد تأکید قرار گرفته است صرف نظر از احترام و طلب مغفرت نسبت به متوفی وتسلیت به بازماندگان به عنوان حادثه ای عبرت انگیز برای مشیّعین مدّنظر قرار گرفته است. در واقع فائده و آثار حسنۀ تشییع قبل از آنکه به متوفی برسد عائد تشییع کننده خواهد شد و این نکته ای است قابل توجه که انسان باید خود را بجای متوفی بحساب آورد وهمین وضعیت موجود را برای خود فرض کند و خود را در حال رفتن به سرای ابدی ببیند وتوجه خود را به آخرت زیاده گرداند چنانچه درنهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبی بسیار عالی و راقی فرموده اند و روایات از ائمه اطهار علیهم السلام در این باره بسیار است.
فعلیهذا آوردن گل وگذاردن آن بخصوص روی جنازه بکلی ذهن را از این موضوع منصرف و منحرف می نماید و دیگر برای انسان آن حالت و موقعیت عبرت گرفتن حاصل نمی شود وبکلی با مقصود و منظور شارع مقدس منافات خواهد داشت و همینطور مسائلی که امروزه در مجالس ترحیم مشاهده می کنیم، اکثراً باطل و خلاف نظر شرع می باشد از قبیل دوربین آوردن و فیلمبرداری و نصب پارچه های تسلیت وگل آوردن وتعریف وتمجید از واردین و پرداختن به مسائل غیر اخلاقی و تشریفات زائده،همه وهمه خلاف است و باید ترک شود وعلت اینکه زن نباید شرکت کند به جهت غلبه احساسات اوست که چون ممکن است از حد طبیعی خارج گردد ونیز نفس آمدن برای او ضرردارد.