گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2240
تاریخ ثبت 1439/02/15
آسیب رساندن به جانداران

باعرض سلام خدمت گرامیتان؛
بنده حقیر شبی هنگامی که خودروی خود را روشن کرده و از پارک بیرون می آوردم ناگهان صدای گربه ای را شنیدم بعد از بیرون آمدن گربه ای را دیدم که لنگان لنگان از زیر ماشین بیرون آمد من نفهمیدم که من گربه را زیر کردم یا از قبل مشکل راه رفتن داشته و من گربه را رها کردم و رفتم و از این بابت بسیار ناراحتم و دیگر به آن گربه دسترسی ندارم نمی دانم چکار کنم؟ لطفا من را راهنمایی فرمایید
هوالعلیم
یک صدقه به فقیر بدهید.