پرسش و پاسخ های مربوط به صدقه به فقیر

تعداد: 3
پرسش: اسیب رساندن به جانداران

کد: 2240گروه: احکام
باعرض سلام خدمت گرامیتان؛
بنده حقیر شبی هنگامی که خودروی خود را روشن کرده و از پارک بیرون می آوردم ناگهان صدای گربه ای را شنیدم بعد از بیرون آمدن گربه ای را دیدم که لنگان لنگان از زیر ماشین بیرون آمد من نفهمیدم که من گربه را زیر کردم یا از قبل مشکل راه رفتن داشته و من گربه را رها کردم و رفتم و از این بابت بسیار ناراحتم و دیگر به آن گربه دسترسی ندارم نمی دانم چکار کنم؟ لطفا من را راهنمایی فرمایید
هوالعلیم
یک صدقه به فقیر بدهید.
پرسش: اریشگری بانوان

کد: 2238گروه: احکام
سلام علیکم
سؤال 1: من کار آرایشگری را بلد نیستم اما میتوانم آرایشگاه زنانه داشته باشم و خانمهای آرایشگر آنجا کار کنند. میخواستم بپرسم اینکه من خودم کار زیبایی برای خانمها انجام نمیدهم اما سالن برای من میباشد و درآمد این کار برای بنده است آیا این درآمد اشکال دارد یا خیر ؟
سؤال 2 بهترین کارهایی که میتوانیم برای عزیزی که از دنیا رفته انجام دهیم چیست ؟ از لطف حضرتعالی بی نهایت تشکر میکنم
هوالعلیم
1
اشکال ندارد.
2
طلب مغفرت و دعاء و صدقه به فقراء
پرسش: هدایای شبه ناک

کد: 1919گروه: احکام
سلام آیا در دریافت هدیه عروسی سکه و پولی که از افرادی که شاغل بانک هستند و یا شغل شبه ناک یا حتی حرام دارند و یا معتقد به خمس نیستند:
1 اگر آن هدیه مقدارش مشخص و یا قابل حدس زدن باشد چه کنیم؟
2_اگر با کل هدایا مخلوط شده و قابل جداسازی و لو با حدس و گمان نباشد چه کنیم؟
3_آیا می توان آن هدیه را سالهای بعد به همان شخص (خانواده اش) برگرداند؟
4_آیا میتوان آن هدیه را به شخص سومی که این هدایا را مسئله نمی داند (پاک میداند) داد؟
هوالعلیم
1
به فقیر بدهید.
2
به میزان یقین عمل کنید .
3
بلی می توان
4
خیر