گروه پرسش شبهات وپاسخ‌ها
کدرهگیری 2241
تاریخ ثبت 1439/02/15
پاسخ دهندگان سؤالات

بسم اللَه الرحمن الرحيم
.آيا پاسخ پرسشهايي كه در اين سايت انجام ميگيرد تماما توسط آقاي طهراني پاسخ داده ميشود!؟ يا اينكه بعضي از آنها بله و بعض ديگر توسط دیگران درصورت دوم لطفا در پاسخ سؤالات مشخص نماييد باتشكر
هوالعلیم
پاسخ ها از نظر ایشان می گذرد.

موضوعات مرتبط

پاسخ به سوالات