پرسش و پاسخ های مربوط به پاسخ به سوالات

تعداد: 1
پرسش: پاسخ دهندگان سوالات

کد: 2241گروه: شبهات وپاسخ‌ها
بسم اللَه الرحمن الرحيم
.آيا پاسخ پرسشهايي كه در اين سايت انجام ميگيرد تماما توسط آقاي طهراني پاسخ داده ميشود!؟ يا اينكه بعضي از آنها بله و بعض ديگر توسط دیگران درصورت دوم لطفا در پاسخ سؤالات مشخص نماييد باتشكر
هوالعلیم
پاسخ ها از نظر ایشان می گذرد.