گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2245
تاریخ ثبت 1439/02/15
تسخیر روح افراد زنده

سلام علیکم آیا این امکان وجود دارد شخصی اشخاص دیگر را تسخیر و بنده خود کند بطوری که از روح و اعمال آنها برای رسیدن اهداف و مراتب رشد خود استفاده کند و اگر این اتفاق ممکن شود آیا راهی برای رهایی وجود دارد ؟
هوالعلیم
بلی امکان دارد و باید با آنان مقابله شود.

موضوعات مرتبط

تسخیر روح