پرسش و پاسخ های مربوط به تسخیر روح

تعداد: 1
پرسش: تسخیر روح افراد زنده

کد: 2245گروه: اجتماعی
سلام علیکم آیا این امکان وجود دارد شخصی اشخاص دیگر را تسخیر و بنده خود کند بطوری که از روح و اعمال آنها برای رسیدن اهداف و مراتب رشد خود استفاده کند و اگر این اتفاق ممکن شود آیا راهی برای رهایی وجود دارد ؟
هوالعلیم
بلی امکان دارد و باید با آنان مقابله شود.