گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2255
تاریخ ثبت 1439/02/15
برنامه راهبردي در نظام آموزشي حوزه

از آنجایی که حقیر درحوزه علمیه مشهد درس می خوانم از حضرتعالی خواهشمندم و استدعا دارم که یک برنامه راهبردی نظام آموزشی حوزه طبق نظر و ممشی علامه حسینی طهرانی ارائه فرمائید تا طلبه های کوشا طبق آن عمل کرده و از این همه ابهام و سرگردانی خارج شوند .(حتی اگر مفصل مقدور نیست، مجمل و اشاره وار هم بفرمائید بسیار عالی است)
هوالعلیم
نظام آموزشی طلاب باید بر اساس کتب درسی و نیز سیر در تفسیرو تاریخ و اخلاق و حدیث باشد. طلبه پس از مطالعات دروس عادی اوقات فراغت خود را باید به این مطالب بپردازد.