موضوعات مرتبط

حوزه علمیه

پرسش و پاسخ های مربوط به نظام آموزشی حوزه

تعداد: 1
پرسش: برنامه راهبردی در نظام اموزشی حوزه

کد: 2255گروه: اجتماعی
از آنجایی که حقیر درحوزه علمیه مشهد درس می خوانم از حضرتعالی خواهشمندم و استدعا دارم که یک برنامه راهبردی نظام آموزشی حوزه طبق نظر و ممشی علامه حسینی طهرانی ارائه فرمائید تا طلبه های کوشا طبق آن عمل کرده و از این همه ابهام و سرگردانی خارج شوند .(حتی اگر مفصل مقدور نیست، مجمل و اشاره وار هم بفرمائید بسیار عالی است)
هوالعلیم
نظام آموزشی طلاب باید بر اساس کتب درسی و نیز سیر در تفسیرو تاریخ و اخلاق و حدیث باشد. طلبه پس از مطالعات دروس عادی اوقات فراغت خود را باید به این مطالب بپردازد.