گروه پرسشاعتقادات
کدرهگیری 2274
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

جزا و پاداش سادات


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا این کلام صحیح است که گناهان سیدها 2برابر مجازات و طاعات آنها 2برابر پاداش دارد؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
چنین مطلبی از بزرگان نقل نشده است.