پرسش و پاسخ های مربوط به جزا و پاداش

تعداد: 1
پرسش: جزا و پاداش سادات

کد: 2274گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا این کلام صحیح است که گناهان سیدها 2برابر مجازات و طاعات آنها 2برابر پاداش دارد؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
چنین مطلبی از بزرگان نقل نشده است.