گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2277
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

پوشیدن لباس مشکی برای امام حسین علیه السّلام


باسلام
1 لطفا روایتی که در آن پوشیدن لباس مشکی با کراهت عنوان شده بفرمائید ؟
2 در جائی فرموده اید پوشیدن لباس مشکی فقط برای امام حسین ع اشکال ندارد چرا حضرتعالی نمی پوشید.باتشکر
هوالعلیم
اشکال نداشتن لباس سیاه برای سیّدالشّهداء دلیلی بر رجحان آن نیست.