گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2284
تاریخ ثبت 1439/02/15
روحانی کاروان شدن

سلام.
نظر حضرت عالی در مورد روحانی کاروانهای حج شدن ، نسبت به بنده چیست؟
روحانی کاروانهای عتبات عالیات چطور؟
هوالعلیم
بهتر است مستقلّاً مشرف شوید.