گروه پرسشاعتقادات
کدرهگیری 2302
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

لعن افراد منحط


از دید اولیای الهی وقتی صحبت افراد منحط به ذهن میرسد، انسان باید آنها را لعنت کند؟
هوالعلیم
لزومی ندارد.