گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2310
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

مسجد جمکران


به نام خدا
با عرض سلام آیا شما مسجد جمکران را قبول دارید؟ التماس دعا

هوالعلیم

در اینکه خود مسجد مورد نظر حضرت می باشد بزرگان تأیید کرده اند.

و امّا امروزه قدری غلوّ و إغراق در آن دیده می شود.