گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2319
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نهضت آزادی


با سلام خدمت عالم محترم
ميخواستم نظر خود را در مورد افراد نهضت ازادي از جمله مرحوم طالقاني و بازرگان بدانم
هوالعلیم
بهتر است امر آنان را به خدا واگذار نمائیم و راه خود را با یقین و اتقان بپیمائیم. از اطلاع بر اینگونه امور، مطلب قابل توجهی به دست ما نمیآید.