گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2341
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

نگهداری ماهی های زینتی در منزل


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم نگهداری ماهی های زینتی در منزل در آکواریوم چه حکمی دارد؟ کدورتی ندارد؟ حفظکم اللَه

هوالعلیم


ماهی کدورت ندارد.