پرسش و پاسخ های مربوط به نگهداری ماهی

تعداد: 2
پرسش: نگهداری ماهی های زینتی در منزل

کد: 2341گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم نگهداری ماهی های زینتی در منزل در آکواریوم چه حکمی دارد؟ کدورتی ندارد؟ حفظکم اللَه

هوالعلیم


ماهی کدورت ندارد.

پرسش: ایا داشتن اکواریوم در منزل اشکال دارد

کد: 2239گروه: احکام
آیا داشتن آکواریوم در منزل اشکال دارد ؟ و از لحاظ معنوی اثر منفی دارد یا نه؟
هو العلیم
خیر.