گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 269
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده نکردن عطر توسط علّامه طباطبائی

با سلام خدمت شما. در جایی از مهرتابان علامه طهرانی می فرمایند که بعد از رحلت مرحوم قاضی علامه طباطبایی دیگر تا آخر عمر عطر استفاده نکردند. آیا این با احادیث ائمه در مورد استعمال عطر منافات ندارد. با توجه به این که پیامبر این همه از عطر استفاده می کردند؟ شکرا

هوالعلیم

این حال علّامۀ طباطبائی یک تعلّق لطیف و ظریفی نسبت به استاد خودشان بود که مانع می شد از عطر استفاده کنند. و البتّه در اینجا ما نمی توانیم به ایشان اقتداء کنیم و باید همان روش و مرام أئمّه را پیروی کنیم.