گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 751
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

علت گریه حضرت زهرا سلام اللَه علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم


به چه علت حضرت زهرا (سلام اللَه علیها) با توجه به عظمت روحی ایشان بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی اللَه علیه و آله و سلم) این قدر گریه می کردند و علت آنکه ایشان به جایی رسیدند که مردم را نفرین کنند و امیرالمومنین (علیه السلام ) مانع این کار شدند؟
هوالعلیم
گریه حضرت زهرا سلام اللَه علیها نه برای غصب فدک و نه برای آتش زدن خانه و شکستن پهلو توسط خلیفۀ دوم و نه برای سقط فرزندش حضرت محسن سلام اللَه علیه ، بلکه برای غصب ولایت و خلافت از جایگاه اصلی بوده است .