گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 2091
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مراد و مقصود از آیات اول سوره عبس


بسم اللَه الرحمن الرحیم

با عرض سلام

لطفا در مورد آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس و نکات مهم آن و شبهات در این رابطه توضیحاتی مکفی عنایت فرمایید.

با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون
هوالعلیم.
این آیات بر خلاف آراء اهل تسنن، به پیامبر ارتباطی ندارد و بلکه به فرد دیگری است که به واسطهی بیاعتنائی و اهانت به فقیری نابینا نازل شده است.