گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 758
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

علت ازدواج پیامبر با دختر خلیفه ثانی


سلام علیکم با توجه به خباثت و ملعونیت خلیفه ثانی و مخالفتهای صریح و غیر صریح او با پیامبر و اسلام و غصب خلافت امیرالمومنین علت ازدواج پیامبر با دختر او و در نتیجه ایجاد موقعیت اجتماعی برای او چه بود با تشکر
هوالعلیم
پیامبر را مجبور به این ازدواج کردند.