گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 770
تاریخ ثبت 1439/02/15
علّت تبدیل فردی به سگ توسط امام مجتبی علیه السّلام

سلام عليكم، اينكه امام حسن مجتبي عليه السلام به آن فرد كه جسارت و اهانت مي كرد، فرمود سگ چه مي گويي و آن فرد سگ شد. سئوالي به ذهنم مي آيد، اينكه با آن حلم امام عليه السلام چطور ممکن است چنین کاری بکنند؟ در صورت امكان توضيح فرماييد.
هوالعلیم
البتّه در بعضی از موارد باید امام علیه السّلام کاری انجام دهد و الّا مسئله امامت را لوث می کنند ولی این در همه جا نیست.