مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام 7 صفر سال 1422 هـ.ق