گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2308
تاریخ ثبت 1439/02/15
مزار خواهر حضرت معصومه سلام اللَه علیها

سلام علیکم آیا حضرت معصومه(سلام اللَه علیها) دو خواهر دیگر هم داشته اند که خواهر وسط در کنار خود حضرت دفن می باشند و خواهر کوچکتر در روسیه دفن می باشد که بارگاهی نیز دارند؟
هوالعلیم
نسبت به دفن در روسیه اطّلاعی ندارم.