طرح مبانی اسلام

جایگاه اهل علم (تعداد جلسات: 14)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعه سخنرانی های حضرت آیت اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس اللَه سرّه پیرامون جایگاه اهل علم با مباحثی چون: اهمیت فراگیری علوم ومعارف الهی و تبین برخی از وظائف طلّاب علوم دینی، اهمیت احیای ذکر اهل بیت، مکتب عرفان مکتب تعقل، فهم و آزادی بیان

تاریخ سخنرانی1422/06/11

توضیحات1 دیدگاه نادرست مردم و افراد نسبت به راه و مسیر طلبگی و علوم دینیه. 2 رشد اهتمام و توجه افراد نسبت به علوم دینیه در زمان صفویه و شاه عباس. 3 دستور شاه عباس در ارتباط با رسیدگی به امور طلاب و اهل علم بجهت ترویج علوم دینی و جایگاه رفیع آن. 4 نقش دولت صفویه در گسترش تشیع و بقاء آن. 5 علامه مجلسی یکی از ثروتمندترین افراد در زمان خود بود که همۀ ثروت خود را در راه اسلام و ترویج آن مصرف نمود. 6 استعمار با وارد کردن افراد دست نشانده خود در سلک روحانیت چهرۀ موجّه آنها را درمیان مردم مخدوش کرد. 7 توضیحی راجع به فرمایش پیامبر اکرم صلی اللَه علیه و آله وسلم در ارتباط با علوّ جایگاه اهل علم. 8 ماهیان دریا برای طالبان علم دعا می کنند. 9 فرمایش امام صادق علیه السلام در ارتباط با اهتمام و خواست ایشان نسبت به ورود افراد در مسئله تفقّه و فهم دین . 10 پرداختن به علوم دینی برای رسیدن به خواست های مادی و دنیوی مستوجب عقاب الهی است. 11 طلبه شدن افراد در زمان حاضر نوعی از خود گذشتگی و ایثار است. 12 لزوم توجه و آگاهی طلّاب از جایگاه و موقعیت خود. 13 همۀ همّت و مقصود طلبه باید رسیدن به مراد و منظور ائمه اطهار علیهم السلام باشد. 14 دیدگاه نادرست علماءنجف نسبت به علوم عرفانی و حکمی و ظلم های وارده بر اولیاءالهی و عرفاءباللَه آنچه را که باید بر سر حوزه نجف درآورد. 15 ضرورت عدم ورود افراد در هر مرتبه و جایگاهی نسبت به مسائل وعلومی که درارتباط با آن دارای تخصص نمی باشند.

تاریخ سخنرانی1426/10/15

توضیحات1 مسئولیّت افراد عادی در اداء وظیفه خود نسبت به مبانی مکتب، کمتر از مسئولیت اهل علم نیست. 2 توصیه امیرالمؤمنین علیه‌السلام نسبت به اتّخاذ مسیر حق در جریانات اجتماعی و فتنه ها. 3 حجّت باطنی در هر فردی مایز بین حق و باطل می‌باشد. 4 عملکرد و سیرۀ ائمه معصومین علیهم‌السلام دلیل بر حجّیت و حقّانیّت آنها است. 5 ندای امیرالمؤمنین علیه‌السلام شناخت حق و عمل به آن می باشد. 6 امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: حق را بشناس اهلش را خواهی شناخت، باطل را بشناس اهلش را خواهی شناحت. 7 پیامبر أکرم خطاب به زبیر فرمودند: روزی خواهد آمد که تو در مقابل علی قرار خواهی گرفت در حالی که حق با علی است. 8 بررسی عملکرد زبیر در جنگ صفّین و عدم انتخاب مسیر حق توسط او. 9 مکتب امیرالمؤمنین علیه‌السلام مکتب عدالت و حرّیت است. 10 توصیه علامه طهرانی به شاگرد خود نسبت به وجوب احترام به والدین علی‌رغم کمونیست بودن آنها. 11 علامه طهرانی می‌فرمودند: آیة اللَه وحیدی و علی دشتی مستحق بیش از یک اعدام بودند. 12 مکتب علامه طهرانی مکتب بحث و بیان مطالب مختلف و إختیار أحسن است. 13 علامه طهرانی رضوان اللَه علیه می‌فرمودند: راه خدا و مسیر أولیای الهی را فقط باید با فهم و عقل طی کرد و پیمودن آن مسیر بدون فهم در نهایت به ضلالت منتهی می‌شود.

تاریخ سخنرانی1430/02/04

تاریخ سخنرانی1431/12/28

توضیحاتقم : مراد از احیای ذکر مجالس اهل بیت و بیان برخی از وظائف مبلغین - دیدار رفقای کرمان در قم ـ 27/12/1433