معیار شناخت عارف کامل

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/05/08

توضیحاتمصاحبه در رابطه با شخصیت ایت اللَه بهجت