مواعظ رمضان 1397 - جلسه1

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/03

توضیحات1 روزه گرفتن موجب بدست آوردن تقوي و مصونيّت الهي مي گردد . 2 انسان بدنبال آرامش مطلق مي گردد . 3 تقوي مانند واكسن ضد ميكروب, بدن را از شيوع بيماري در آن نجات مي دهد. 4 بي تقوائي مانند ميكروبي است مُسري كه أنواع بيماريها را موجب مي گردد . 5 سفارش أكيد و فراوان اميرالمؤمنين (علیه السلام )در( نهج البلاغه)در مورد تقوي . 6 فوائد و آثار تقوي از قرآن مجيد . 7 يكي از آثارتقوي خروج از بن بست ها است . 8 روايت شيواي مرحوم كليني و صدوق رحمة اللَه عليهما دربارة عظمت روزه و روزه دار و بيان نفيس حضرت علامّه طهراني قدّس اللَه نفسه الزّکيه .