مباحث فقهی - جلسه1

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1398/09/19

توضیحاتابدیّت و غیر قابل نسخ بودن قوانین اسلام. وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّرایط در زمان غیبت‌. شرایط عامّ اجتهاد و افتاء. حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط. حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت. شرایط افتاء در فرمایش امام صادق علیه السّلام‌.