مواعظ رمضان 1397 - جلسه9

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1397/09/19

توضیحات1 انسان داراي دو جنبة مُلكي و ملكوتي است. 2 همانگونه كه انسانها به جنبة مادّي و مُلكي رسيدگي مي كنند بايد به جنبة ملكوتي نيز رسيدگي كنند. 3 خاطرات نفساني و آزار دهنده معلول مَلكات نفساني و أعمال افراد است. 5 حقيقت نماز حركت به سوي عالم وحدت و نجات پيدا كردن از رذائل و فحشاء و منكرات است. 6 خداوند امين و مونس و حبيب هر كسي است كه انيس و مونس و حبيبي ندارد . 7 روايت عجيب حضرت رضا از حضرت صادق (عليهما السّلام ). 8 « الصلوة معراج المؤمن» روايت نمی باشد و مرحوم صاحب كفايه به اشتباه آنرا روايت پنداشته است. 9 محبوبترين عمل در نزد رسول خدا از نظر امام صادق(عليهما السّلام).