سالک آگاه - جلسه3

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1414/04/09

توضیحاتولادت امام حسن عسکری علیه السّلام. جوّ حاکم در زمان امام حسن عسکری علیه السّلام. عدم دسترسی شیعیان به آن حضرت. صفات امام حسن عسکری علیه السّلام. بحثی راجع به منبر. علاّمه طهرانی: «من خودم خیلی محتاج هستم به اینکه موعظه بشنوم!». خصوصیّات و ویژگی‌های منبر و خطابه . حدیث امام حسن عسکری علیه السّلام راجع به علما. لزوم وجود نور الهی در دل مجتهد صاحب فتوا. در معانی أُمّی و أَمانیّ. تکذیب نبوّت پیغمبر و امامت امیرالمؤمنین توسط علمای یهود. بقای ریاست بر مردم و رهایی از اطاعت پیغمبر و امیرالمؤمنین، علّت انکار علمای یهود. در معنای وَیل. علّت ذمّ پروردگار نسبت به عوام یهود به خاطر پیروی از علمایشان. حرمت تبعیّت از علمای سوء و فاسق. مذمّت عوام امّت پیغمبر در تبعیّت از علمای سوء. اختلاف مراتب علما. اقسام افرادی که از ائمّه کسب علم کرده‌اند. ضرر علمای منافق‌صفت بر شیعیان، از لشکر یزید بر امام حسین علیه السّلام، بیشتر است. کیفیّت هدایت و دستگیری خداوند از طالب واقعی راه حق. صفات بدترین علمای امّت. بعد از ائمّه، علمای صالح بهترین افراد روی زمین‌اند. علمای فاسد شرار خلق خدا هستند.