سالک آگاه - جلسه5

سخنران علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1415/08/16

توضیحاتروایتی عجیب از پیامبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم راجع به کسب علم. علم نور است و روشن کنندۀ عمل. الآن فقط شیعه در دنیا مورد تهاجم است، چون می‌گوید: حق!. عدم ترس استعمار از دُوَل اسلامی غیر شیعه. ما با اعمال خودمان امام زمان را کنار زده‌ایم. لزوم رواج لغات قرآن در زندگی مسلمانان. فرهنگستان رضاخان شروع کرد به تغییر لغات عربی به فارسی. ماه‌های اسلامی طبق آیه قرآن، دوازده ماه قمری است. اعتراض مرحوم مدرس به تبدیل ماه‌ها و سال‌های قمری به شمسی در مجلس. آنهایی ماه‌های قمری را تغییر دادند که حکم به اعدام شیخ فضل‌اللَه کردند. نامه ادوارد براون به آخوند خراسانی. شهادت مدرّس در بیست و هفتم ماه رمضان با زبان روزه. سرقت دین و قرآن و ناموس شیعیان به عنوان تمدّن و پیشرفت و فرهنگ ملّی. بخشی از مقالۀ علی دشتی راجع به فردوسی. ملیّت ایرانی و عرب و عجم در منطق قرآن معنی ندارد. مصاحبه با مجسمۀ فردوسی و بیگانه دانستن اسلام. توطئه دشمنان اسلام بر عقیم کردن مسلمین. عدم بقاء حکم مجتهد میّت. شریعتی: «همانند انقلاب پروتستان باید انقلابی در اسلام بشود!». نباید فریب خندۀ دشمن را خورد.