سالک آگاه - جلسه6

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1395/12/19

توضیحاتعید غدیر، عید علم است. عید غدیر، عید معرّفی حق. فضایل امیرالمؤمنین علیه السّلام از زبان احمد بن حنبل و شافعی. حذف «حیّ علی خیر العمل» از اذان توسّط عمر. عید غدیر، عید معرّفی ولایت. عدم قدرت هر کس غیر از امیرالمؤمنین علیه السّلام در تحمّل ولایت. اعلان ولایت و خلافت امیرالمؤمنین علیه السّلام از اوائل بعثت. استشهاد رسول خدا به قرآن در ولایت بر مؤمنین. کیفیّت معرّفی امیرالمؤمنین علیه السّلام در غدیر خم. سرنوشت غم‌انگیز مالک بن نویره به علّت امتناع از ادای زکات به غاصب خلافت. بیعت گرفتن رسول خدا از حاضرین در غدیر خم جهت ولایت امیرالمؤمنین علیهما الصّلاة و السّلام. نعمت ولایت، بالاترین نعمت‌ها. تفسیر آیه ﴿تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ﴾. آداب زیارت مراقد مشرّفه. وابستگی رفعت مقام به علم و تقوا. علم ظاهر و علم باطن. علاّمه طهرانی: یکی از علائم صحّت صراط ما میل دوستان ما به علم است. بین کسب علم با دیگر کارها فرق است از زمین تا آسمان. مراسم عمامه‌گذاری یکی از رفقا و چگونگی میل او به معارف اسلامی.