مداح حجة الإسلام و المسلمین حاج سیّد محمّد رضا میری

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»