مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در نیمه شعبان سال 1434 هـ.ق