مداح مداح شماره 1

توضیحاتمرثیه خوانی در شب قدر - 23 رمضان سال 1428هـ.ق